Chuyên mục
CHỨNG KHOÁN

VCR lại thất hẹn thanh toán cổ tức năm 2010

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo việc thay đổi lần thứ 9 thời gian chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (HNX: VCR).

Trả lời