Chuyên mục
CHỨNG KHOÁN

Thủy điện Hủa Na giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán 

CTCP Thủy điện Hủa Na (UPCoM: HNA) vừa có văn bản giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ của đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.

Trả lời