Chuyên mục
CHỨNG KHOÁN

Thép Việt Ý lên kế hoạch lỗ năm thứ 3 liên tiếp

Vừa qua, HĐQT CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS) đã công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Theo đó, VIS tiếp tục lên kế hoạch lỗ sau 2 năm lỗ liên tiếp.

Trả lời