Chuyên mục
CHỨNG KHOÁN

SPP phá sản, BIDV có khả năng mất vốn gần 400 tỷ đồng?

Tính đến 30/09/2019, CTCP Bao bì nhựa Sài Gòn (HNX: SPP) ghi tổng cộng hơn 715.4 tỷ đồng dư nợ vay các ngân hàng thương mại. Trong đó, khoản nợ chiếm tỷ trọng lớn nhất thuộc về BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa với dư nợ gần 400 tỷ đồng.

Trả lời