Chuyên mục
CHỨNG KHOÁN

ĐHĐCĐ thường niên AAA: Doanh thu ước đạt 10,000 tỷ trong năm 2020, mua cổ phiếu quỹ tỷ lệ tối đa 15%

CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA) vẫn định hướng phát triển sản phẩm xanh, đẩy mạnh dòng sản phẩm sinh học phân huỷ hoàn toàn. Bên cạnh mục tiêu nâng tỷ lệ cho thuê lên 100% tại An Phát Complex, AAA sẽ đầu tư thêm một khu công nghiệp nữa tại Hải Dương, có thể khai thác vào cuối năm 2020. Mặt khác, phía Công ty đã đề ra phương án mua lại tối đa 15% cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Trả lời