Chuyên mục
CHỨNG KHOÁN

Vingroup tiếp tục ủng hộ 100 tỷ đồng chống dịch Covid-19 

Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) đã quyết định ủng hộ số tiền 100 tỷ đồng phục vụ việc mua sắm trang, thiết bị phòng, chống dịch Covid-19.

Trả lời