Chuyên mục
CHỨNG KHOÁN

KOS muốn thoái sạch vốn khỏi công ty liên kết

CTCP KOSY (HOSE: KOS) dự kiến sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn thực góp của Công ty tại CTCP Hồng Việt trong quý 2/2020.

Trả lời