Chuyên mục
CHỨNG KHOÁN

HTC đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 đi lùi

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) đề ra kế hoạch cho năm 2020 thấp hơn so với thực hiện năm 2019.

Trả lời