Chuyên mục
CHỨNG KHOÁN

FPT lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt 2020 tỷ lệ 20%, phát hành ESOP 

CTCP FPT (HOSE: FPT) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó, FPT đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 với lãi trước thuế đạt hơn 5.5 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2019.

Trả lời