Chuyên mục
CHỨNG KHOÁN

BMJ lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 gấp đôi năm trước

CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP (UPCoM: BMJ) vừa thông qua Nghị quyết đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Trong đó, BMJ lên kế hoạch lãi sau thuế đạt gần 33 tỷ đồng, gấp đôi so với thực hiện năm trước.

Trả lời