Chuyên mục
CHỨNG KHOÁN

Bia Hà Nội – Nam Định lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 giảm 53%

CTCP Bia Hà Nội – Nam Định (UPCoM: BBM) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó, BBM lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 đạt hơn 1.5 tỷ đồng, giảm 53% so với kết quả thực hiện năm trước.

Trả lời