Chuyên mục
CHỨNG KHOÁN

DBC đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu quỹ

Ngày 24/03/2020, HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) đã thông qua Nghị quyết mua lại 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

Trả lời